Nyt projekt: DanaDynamics vil skabe øget autonomi med droner til vands

Øget autonomi med droner til vands

Hvad er der forude, og er der grund til at navigere udenom eller gå ned i fart? Dette vil over tid blive væsentlig nemmere at bedømme, hvis et nyt projekt i ShippingLab får den forventede succes. Den nye partner DanaDynamics vil omsætte store mængder data til autonomi, og projektet møder stor interesse.

DanaDynamics, som har til huse i Svendborg, har udviklet en specialiseret sejlende søopmålingsdrone, der så dagens lys som et start up projekt og blev præsenteret i sommeren 2019. Det er den, der nu kommer til at fungere som testplatform for videreudvikling af autonome maritime systemer, som kan bidrage til mere sikkerhed til søs.

Projektet bygger videre på det system, der blev udviklet til dronen. Den seks meter lange drone sejler autonomt, mens den måler vanddybder, og kan under sejlads undvige objekter ved brug af data fra sensorer på dronen. Dronen er udstyret med laserbaseret afstandsmåling (LIDAR), radar og Automatic Identification System (AIS) foruden elektronisk søkortsystem, som danner grundlag i dronens mission control system.

Målet er nu at udvikle et færdigt og skalerbart autonomt system, som kobler data fra de eksisterende navigationssystemer sammen med objektgenkendelse i billeder baseret på kunstig intelligens. Om alt går vel, bliver autonomisystemet dermed i stand til at afkode en stor mængde former, forhold og forhindringer forude, fortæller Martin Stockholm, der er direktør og partner i DanaDynamics:

“Vores fokus i dette projekt er at styrke navigationen ved at lære systemet at genkende flest mulige objekter på vandet. Men at omsætte billeder og video til kunstig intelligens er en stor opgave. Til én billedgenkendelse skal vi bruge omkring 10.000 billeder af objektet fra alle tænkelige vinkler og under varierende lysforhold, så det er meget store datamængder, vi arbejder med. Det springende punkt er samtidig, hvordan man lærer sådan et system at udvise godt sømandskab. Det er både rigtig spændende og rigtig svært,” siger Martin Stockholm.

I takt med at projektet udvikler sig, vil løsningerne både blive testet i simulatorerne hos Simac og prøvet af i praksis ombord på dronen, som har samme navigationsudstyr som større skibe. Allerede nu er der stor interesse for projektet, fortæller Lasse Skriver Møller, der ligeledes er direktør og partner i DanaDynamics:

“Rederierne er meget interesserede i autonomisystemer, der kan være med til at mindske risikoen for ulykker til søs, og vi har selvfølgelig fokus på mulighederne indenfor kommerciel skibsfart, hvor øget autonomi også kan betyde, at disponeringen af mandskabsmæssige ressourcer kan optimeres. Investeringsmæssigt er det dog samtidig vigtigt, at det nye system skal kunne gøre brug af data fra de eksisterende navigationssystemer, så det tilstræber vi, og vi glæder os til samarbejdet i ShippingLab, hvor vi kan få glæde af hinandens erfaringer,” siger Lasse Skriver Møller.

I ShippingLab bliver der i forvejen arbejdet med forskellige tekniske løsninger indenfor autonomi, så DanaDynamics kan derigennem få sparring omkring udfordringer og løsninger, og Kjeld Dittmann, der er formand i ShippingLab, er glad for at kunne byde det nye medlem velkommen:

Den udfordring, som DanaDynamics arbejder med i form af billedgenkendelse i relation til autonomi, passer rigtig godt ind i det arbejde, som der allerede forskes i blandt ShippingLabs partnerne. De indsamlede data vil kunne udnyttes i flere projekter og forøge det tværgående samarbejde. Vi glæder os meget til samarbejdet, som, jeg vurderer, har et stort potentiale. Det er virkelig et område, hvor vi oplever stor interesse på tværs af den maritime branche, og der er ingen tvivl om, at de gode fælles erfaringer vil styrke udviklingen af autonome løsninger til gavn for hele branchen og den maritime sikkerhed,” siger Kjeld Dittmann.

Projektet er støttet af Den Danske Maritime Fond samt Innovationsfonden.

Fakta om projektet

Projektet består af fire parallelle udviklingsspor:

  • Navigation med udvikling af navigationsalgoritmer til overholdelse af gældende søvejsregler.
  • Awareness med udvikling af objektgenkendelses-algoritmer og en efterfølgende model til genkendelse af forskellige objekter, samt inddeling i maritime kategorier såsom maskindrevne skibe, sejlskibe, bøjer etc.
  • Mission control system med udvikling af en grafisk brugerflade til brug for autonome fartøjer, som skal være dynamisk og intuitivt at bruge, og selv foreslå relevante alternative ruter til forskellige situationer og missioner.
  • Cloud-infrastruktur til upload og labling af billeddata. Målet er en skalerbar løsning der kan håndtere konstant stigende mængder data.

Fakta om ShippingLab

ShippingLab er et fælles industry-initiativ, der arbejder for at udvikle danske kompetencer inden for digitalisering, autonom skibsfart og miljørigtig teknologi.

Styregruppen bag ShippingLab består af J. Lauritzen, Logimatic, MAN Energy Solutions, Wärtsilä Lyngsø Marine, DTU, FORCE Technology, Danske Maritime, Danske Rederier og Søfartsstyrelsen

Målsætning: En permanent samarbejdsplatform for forskning, udvikling og innovation

ShippingLab er indtil videre et tre-årigt samarbejde, som startede 1. marts 2019.

Målsætningen er, at ShippingLab skal være katalysator for fortsat arbejde med forskning, udvikling og innovation i den maritime branche.

ShippingLab er inddelt i tre fokusområder:
• Digital Ship Operations
• Autonomy
• Decarbonization

ShippingLab støttes af Innovationsfonden, Den Danske Maritime Fond, Orient’s Fond og Lauritzen Fonden. Dertil kommer egenfinansiering fra projektets partnere, og det samlede budget er på omkring 90 mio. kr.