DFDS, Upteko og Wärtsilä Lyngsø Marine starter ShippingLab projekt om udvikling af drone-genererede geo-referencer


Fugleperspektiv på autonom skibsfart:
Når et skib i fremtiden navigerer i særligt krævende farvande eller havneområder, vil navigatøren have et ekstra redskab i værktøjskassen i form af en drone, der kan levere mere præcis data om skibets position og bevægelser.

I et nyt projekt i ShippingLab vil Upteko, DFDS og Wärtsilä Lyngsø Marine samarbejde om at udvikle drone-genererede geo-referencer, der sikrer, at man med større præcision kan bestemme et skibs position og bevægelser.

Idéen er at installere en drone med fast base på skibet, som efter behov kan sendes i luften for at give navigatøren et mere præcist overblik over skibet og omgivelserne. Samtidig vil dronen også kunne assistere ved autonome løsninger som for eksempel auto-docking, hvor en af udfordringerne er, at navigationssystemerne undertiden bliver forstyrret. Derfor er målet med projektet, at skibets position skal kunne suppleres med en geo-reference via dronen.

Dronen udvikles af Upteko, som har arbejdet med droneteknologi i andre brancher, men nu koncentrerer sig om den maritime branche. Her har man indledt et samarbejde med DFDS og har over tid opdaget en række udfordringer til vands, hvor droneteknologi vil kunne bidrage positivt, fortæller Mads Jørgensen, som er medstifter og direktør hos Upteko:

“Dette projekt skal styrke navigationssikkerheden. For skibet vil det være en klar fordel, at man medbringer sin egen drone, så man uafhængigt af anden teknik kan vurdere forholdene fra fugleperspektiv, når disse er særligt udfordrende. Senere vil dronen også kunne bruges ved for eksempel redningsaktioner, miljøkatastrofer med oliespild, eller når der er brug for at holde ekstra udkig efter isbjerge, pirater eller ekstra mange fritidssejlere. Dronen skal fungere som et ekstra besætningsmedlem, hvis data styrker sikkerhed og overblik på flest mulige måder,” siger Mads Jørgensen.

Skal det lykkes, kræver det en god og stabil interaktion med skibets eksisterende systemer. I projektet vil Wärtsilä Lyngsø Marine derfor arbejde med at integrere Uptekos system i det SmartDock-system, som benyttes af blandt andet DFDS.

“Præcis sensor informationer til brug i vores integrerede maritime løsninger kan være en stor udfordring. Dette nye fugleperspektiv, som vi arbejder på at integrere i vores systemer som bl.a. SmartDock, vil bidrage med vigtige ekstra information til stor gavn for vores kunder,” fortæller Christian Madsen Skytte, Manager, Portfolio Management hos Wärtsilä Lyngsø Marine.

Som led i projektet skal der også installeres en ladestation, og selve dronen bliver en af de større typer for at kunne bære tilstrækkeligt megen teknologi. Efter planen vil DFDS teste den første af slagsen til foråret, hvilket man ser frem til, fortæller Mads Bentzen Billesø, Senior Project Manager hos DFDS:

“Vi ser et stort potentiale i brugen af ny teknologi og er overbeviste om, at vi med dronerne vil kunne optimere vores forretning til gavn for vores kunder, medarbejdere og miljøet. Projektet har kombineret viden fra to stærke danske brancher – søfart og droner/robotter – og det har været et utrolig spændende og lærerigt udviklingsforløb. Vi ser meget frem til at teste systemet og de forskellige dronetjenester ombord,” siger Mads Bentzen Billesø.

Projektet passer godt ind i ShippingLabs eksisterende portefølje inden for autonom skibsfart, hvor der blandt andet arbejdes med at detektere landfaste konstruktioner og objekter til søs med kamera-teknologi og flere typer af radarmålinger, fortæller Kjeld Dittmann, formand for ShippingLab:

“Projektet forventes at bidrage på væsentlige områder til en mere robust bestemmelse af skibets position og dets omgivelser til gavn for sikkerheden. Projektets resultat vil supplere og gavne produkter og løsninger, som allerede er på markedet, men måske mere interessant bidrage med brikker til løsning af de udfordringer, som er erkendt ved en højere grad af autonomi, herunder overvågning og kontrol af fartøjet fra land. Et spændende bidrag som komplementerer de øvrige projekter i ShippingLab,” siger Kjeld Dittmann.

Projektet er finansieret af Den Danske Maritime Fond.

Fakta om ShippingLab

ShippingLab er et fælles industry-initiativ, der arbejder for at udvikle danske kompetencer inden for digitalisering, autonom skibsfart og miljørigtig teknologi.

Styregruppen bag ShippingLab består af J. Lauritzen, Logimatic, MAN Energy Solutions, Wärtsilä Lyngsø Marine, DTU, FORCE Technology, Danske Maritime, Danske Rederier og Søfartsstyrelsen

Målsætning: En permanent samarbejdsplatform for forskning, udvikling og innovation

ShippingLab er indtil videre et tre-årigt samarbejde, som startede 1. marts 2019.

Målsætningen er, at ShippingLab skal være katalysator for fortsat arbejde med forskning, udvikling og innovation i den maritime branche.

ShippingLab er inddelt i tre fokusområder:
• Digital Ship Operations
• Autonomy
• Decarbonization

ShippingLab støttes af Innovationsfonden, Den Danske Maritime Fond, Orient’s Fond og Lauritzen Fonden. Dertil kommer egenfinansiering fra projektets partnere, og det samlede budget er på omkring 90 mio. kr.