ShippingLab udvider med profil fra MAN

Det Blå Danmarks platform for maritim forskning, udvikling og innovation, ShippingLab, udvider styregruppen med Brian Østergaard Sørensen, Vice President samt Head of Research & Development Two-Stroke hos MAN Energy Solutions.

Gennem en fælles platform for maritim forskning, udvikling og innovation er ShippingLab med til at sikre, at Det Blå Danmark også i fremtiden besidder kompetencerne til at være verdensførende i et stærkt konkurrencepræget globalt marked.

I den sammenhæng har ShippingLab nu valgt at udvide styregruppen som led i at sikre et endnu bedre samarbejde og en styrket videndeling på tværs af både industrien og de fælles projekter. Der er mange og meget forskellige kompetencer med i ShippingLab på tværs af hele Det Blå Danmark. Det fælles ønske om at sikre, at Danmark fortsat er med helt fremme på nye teknologiske løsninger, skaber en lang række spændende muligheder, mener Brian Østergaard Sørensen, der som Vice President og Head of Research & Development Two-Stroke netop har stort fokus på fremtidige løsninger i sit daglige arbejde hos MAN Energy Solutions.

”Den maritime industri står over for flere store udfordringer, hvor teknologi er en vigtig del af løsningen. I den sammenhæng er samarbejdet i ShippingLab et væsentlig bidrag til at sikre, at vi som industri flytter os mod en mere effektiv og grøn skibsfart. Jeg har fulgt arbejdet i de meget forskellige projekter med stor interesse og ser frem til at blive en del af styregruppen. Vi kan mere sammen, og jeg er glad for at kunne bidrage,” siger Brian Østergaard Sørensen.

Bag ShippingLab står en lang række rederier, teknologivirksomheder, universiteter, GTS-institutter, organisationer og offentlige styrelser. Omkring 30 projektpartnere har sat sig for at udvikle Danmarks første autonome og klima- og miljørigtige skib ved at sammensætte danske kompetencer inden for digitalisering, autonom skibsfart og klima- og miljøvenlige teknologier.

Blandt ambitionerne er at sikre ’zero emission’-sejlads i afgrænsede områder, som eksempelvis havne og kystnære områder, men der arbejdes blandt andet også med at udvikle Det Blå Danmarks kompetencer inden for udnyttelse af data til at optimere drift og vedligehold af skibe.

”Grøn omstilling består jo af rigtig mange forskellige ting. Nogle forbedringer kan laves nu og her, mens andre kræver mere tid. Ud fra min personlige erfaring kan jeg blandt andet bidrage med indsigt i forskellige teknologiløsninger i forhold til alternative brændstoffer, og hvorledes vi som teknologileverandører arbejder med den grønne omstilling, og jeg glæder mig til at koble den erfaring sammen med den viden, de andre aktører spiller ind med,” siger Brian Østergaard Sørensen.

Formand for styregruppen, Kjeld Dittmann, er glad for at kunne byde velkommen til Brian Østergaard Sørensen:

”Det Blå Danmark er ligesom resten af verden nødt til at udvikle mere grønne løsninger og en mere bæredygtig skibsfart. I den sammenhæng spiller MAN Energy Solutions og Brian Østergaard Sørensen en central rolle, og vi er derfor overordentligt tilfredse med at kunne byde Brian velkommen i styregruppen. Vi har en vigtig opgave med skabe mest mulig effekt gennem projekterne, samle de mange tråde af vigtig viden, skabe effektive synergier og formidle banebrydende resultater, som vi naturligvis har store forventninger til, ” siger Kjeld Dittmann.

Fakta om ShippingLab

ShippingLab er et fælles industry-initiativ, der arbejder for at udvikle danske kompetencer inden for digitalisering, autonom skibsfart og miljørigtig teknologi.

Styregruppen bag ShippingLab består af J. Lauritzen, Logimatic, MAN Energy Solutions, Wärtsilä Lyngsø Marine, DTU, FORCE Technology, Danske Maritime, Danske Rederier og Søfartsstyrelsen

ShippingLab er inddelt i tre fokusområder:
• Digital Ship Operations
• Autonomy
• Decarbonization

ShippingLab er indtil videre et tre-årigt samarbejde, som startede 1. marts 2019.

Tanken er, at ShippingLab skal være katalysator for fortsat arbejde med maritim forskning, udvikling og innovation.

ShippingLab støttes af Innovationsfonden, Den Danske Maritime Fond, Orient’s Fond og Lauritzen Fonden. Dertil kommer egenfinansiering fra projektets partnere, og det samlede budget er på omkring 90 mio. kr.