Stærkt samspil med Zero Carbon Shipping som nyt medlem af ShippingLabs styregruppe

Det Blå Danmarks platform for maritim forskning, udvikling og innovation, ShippingLab, udvider styregruppen med Claus Graugaard, Head of Onboard Vessel Solutions hos Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping (ZCS). Et glædeligt gensyn båret af høje fælles ambitioner.

De stærke samarbejder på tværs af Det Blå Danmark i ShippingLab er med til at sikre, at branchen også i fremtiden besidder kompetencerne til at være verdensførende i et stærkt konkurrencepræget globalt marked.

I den sammenhæng har ShippingLab nu valgt at udvide styregruppen. Hensigten er at skabe et endnu stærkere samarbejde og en styrket og givende videndeling på tværs af branchen samt – ikke mindst – at   sikre sammenhæng med udviklingen inden for decarbonisering og grøn omstilling af skibsfarten på internationalt plan.

Claus Graugaard har tidligere været en del af ShippingLabs styregruppe gennem sit arbejde for J. Lauritzen (nu BW Epic Kosan) og kender derfor særdeles godt til ShippingLabs rolle som en effektiv samarbejdsplatform for både store og små aktører i den danske maritime branche:

”Jeg er glad for at være tilbage som en aktiv del af ShippingLab, hvor jeg har oplevet, at vi på tværs af Det Blå Danmark er blevet mere tilbøjelige til at dele erfaringer, viden og data for sammen at blive stærkere. Det, synes jeg, er utrolig inspirerende, og det bidrager til at nå vores fælles ambitiøse målsætninger indenfor grøn omstilling. Hos ZCS er vores helt overordnede mål en CO2-neutral skibsfart. I ShippingLab er vi i forvejen involverede at skabe en valideringsplatform for CO2-reducerende brændstoffer, og vores fælles indsats og viden vil kunne skabe et stærkt samspil og underbygge Danmarks position indenfor bæredygtighed,” siger Claus Graugaard.

Bag ShippingLab står en lang række rederier, maritime teknologivirksomheder, universiteter, GTS-institutter, organisationer og offentlige styrelser, og ShippingLab har dermed en bred opbakning og stor erfaring i eksekveringen af samarbejdsprojekter på tværs af fagskel.

Det er meget afgørende med en fælles platform på tværs af branchen, som ikke er styret af politiske interesser, men hvor virksomheder og andre mødes ud fra en fælles interesse og viden om et givent emne, siger Kjeld Dittmann, formand for ShippingLab:

”Derfor er jeg også utrolig glad for at kunne byde ZCS velkommen som nyt medlem. Det vil hjælpe os med at sikre, at der er en lige linje mellem det, vi fokuserer på i vores arbejde, og de langsigtede strømninger inden for decarbonisering. Hos os er det de fælles ambitioner, der driver værket, og centeret passer utrolig godt ind i den ramme. Den grønne omstilling af den globale skibsfart er en kæmpe udfordring, som kræver mange løsninger, mange tiltag og mange dygtige parter at nå i mål med. Så vi vil uden tvivl får stor glæde af hinandens viden og kompetencer,” siger Kjeld Dittmann.

I ShippingLab ligger fokus er på, at pengene skal bruges på udvikling og ikke administration. Af samme årsag koster det ikke noget at være med i ShippingLab, når man er aktiv i et eller flere projekter, hvilket bidrager til, at også små virksomheder og iværksættere kan være med.

Yderligere fakta om ShippingLab

 • ShippingLab er et fælles industri-initiativ, der arbejder for at udvikle danske kompetencer inden for digitalisering, autonom skibsfart og miljørigtig teknologi.
 • Styregruppen bag ShippingLab består af Logimatic, MAN Energy Solutions, Maersk Tankers, DTU, FORCE Technology, Danske Maritime, Danske Rederier,  Søfartsstyrelsen og Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping.
 • Projektet er inddelt i tre fokusområder:
  • Digital Ship Operations
  • Autonomy
  • Decarbonization
 • ShippingLab begyndte 1. marts 2019. Tanken er, at ShippingLab skal være katalysator for fortsat arbejde med maritim forskning, udvikling og innovation
 • ShippingLab støttes af Innovationsfonden, Den Danske Maritime Fond, Orient’s Fond og Lauritzen Fonden. Dertil kommer egenfinansiering fra projektets partnere.
 • Det samlede budget er på omkring 90 mio. kr.