Nyt medlem og projekt udvider autonomi-samarbejdet i ShippingLab

Blue Atlas Robotics har udviklet en undervandsrobot, der ved hjælp autonom navigation og seks kameraer leverer skarpe videooptagelser samt digitaliserede 3-D modeller, så man ved hjælp af robotten får inspektionsdata af høj kvalitet, når man fx undersøger et skrog for skader eller begroning.

Virksomhed blev etableret i 2018 og er en del af den store klynge af robot-virksomheder i Odense. Blue Atlas Robotics har tidligere modtaget støtte til at udvikle den første version af robotten og har nu startet et nyt projekt op for at optimere robotten yderligere og gøre den klar til verdensmarkedet.

Nu bliver virksomheden og det nye projekt en del af autonomi-samarbejdet i ShippingLab, hvilket CEO Mads Andersen ser et stort potentiale i:

“Samarbejdet i ShippingLab mellem etablerede og nye virksomheder er det perfekte forum for os. Der kan vi komme i dialog med de andre deltagere, hvoraf mange repræsenterer potentielle slutbrugere af vores teknologi, så vi kan få styrket vores produktudvikling og dermed ramme behovet i markedet bedst muligt. Vi ser optagelsen i ShippingLab som et vigtigt element i af kunne være en del af samtalen om de forskellige strømninger indenfor den maritime branche, hvor vi med vores teknologi og produkt har en klar vision om at bidrage positivt på flere områder,” siger Mads Andersen.

Blue Atlas Robotics bliver en del af samarbejdet og arbejdspakken omkring autonomi. Virksomhedens teknologi passer ind i tendenser omkring automatisering, remote surveying, digitalisering og AI/Machinelearning (IOT), hvor de eksisterende deltagere nu kan få glæde af det nye medlems viden.

 “Det vigtigste, som vi forventer at kunne bidrage med til den maritime branche, er den store mængde af visuelle højkvalitetsdata, som vil give mulighed for udvikling og udnyttelse også i forbindelse med IOT. Samtidig udfører vores robot inspektionerne autonomt. Det sikrer ensartet høj kvalitet af inspektionerne, som styrker muligheden for at vurdere behovet for vedligeholdelse eller reparation og bidrager til at højne sikkerheden, da der er brug for færre dykkere. Så med et godt samarbejde, kan vi lave et stærkt og konkurrencedygtigt produkt,” siger Mads Andersen.

I ShippingLab ser Roberto Galeazzi frem til samarbejdet. Han er Head of Center for Collaborative Autonomous Systems samt Associate Professor hos DTU Electrical Engineering og involveret i ShippingLabs arbejdspakke om autonomi i skibsfarten. Han ser et stort både økonomisk og miljømæssigt potentiale i robotløsninger, som kan foretage løbende overvågning af skibe og maritimt udstyr:

“For den maritime branche kan der være betydelige fordele ved at bruge robotinspektionsværktøjer til at vurdere fx det faktiske mængde begroning på skrog og propeller, fordi det muliggør tilstandsbaseret vedligeholdelse af skibene samt forbedring af skibenes energieffektivitet. Det er derfor glædeligt at kunne byde Blue Atlas Robotics velkommen til ShippingLab. Den teknologiske udvikling, som Blue Atlas Robotics har specialiseret sig i, ligger godt i tråd med forskningsindsatsen på DTU inden for undervandsrobotteknologi, så jeg ser gode muligheder for et godt og givende videre samarbejde,” siger Roberto Galeazzi.

Prototyperobotten fra Blue Atlas Robotics blev taget i brug sidste år, og virksomheden forventer en væsenligt øget aktivitet i 2021. ShippingLabs formand Kjeld Dittmann er ikke i tvivl om, at samspillet med andre maritime aktører i ShippingLab kan hjælpe virksomheden godt på vej:

“I ShippingLab har vi et særdeles stærkt innovationsmiljø, der gennem gensidig påvirkning gør os alle skarpere, og hvor vi hjælper virksomheder med transformationen fra en unik idé til et konkurrencedygtigt produkt. Vi prøver ting af i fællesskab, hvilket netop for små virksomheder kan have stor betydning, så de kan få trykprøvet deres produkt, og vi prøver at besvare spørgsmålet ‘kan det rent faktisk klare sig på et meget konkurrencepræget verdensmarked?’

Det er vores vurdering, at hvis stærke aktører fra den danske maritime branche så at sige giver det blå stempel, er man allerede nået et godt stykke vej mod at få succes,” siger Kjeld Dittmann.

Projektet er støttet af Den Danske Maritime Fond.

Yderligere fakta om ShippingLab

 • ShippingLab er et fælles industri-initiativ, der arbejder for at udvikle danske kompetencer inden for digitalisering, autonom skibsfart og miljørigtig teknologi.
 • Bag ShippingLab-initiativet står en lang række rederier, maritime teknologivirksomheder, universiteter, GTS-institutter, organisationer og offentlige styrelser, og ShippingLab har dermed en bred opbakning og stor erfaring i eksekveringen af samarbejdsprojekter på tværs af fagskel.
 • Styregruppen består af Logimatic, MAN Energy Solutions, Maersk Tankers, DTU, FORCE Technology, Danske Maritime, Danske Rederier,  Søfartsstyrelsen og Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping.
 • Projektet er inddelt i tre fokusområder:
  • Digital Ship Operations
  • Autonomy
  • Decarbonization
 • ShippingLab begyndte 1. marts 2019. Tanken er, at ShippingLab skal være katalysator for fortsat arbejde med maritim forskning, udvikling og innovation
 • ShippingLab støttes af Innovationsfonden, Den Danske Maritime Fond, Orient’s Fond og Lauritzen Fonden. Dertil kommer egenfinansiering fra projektets partnere.
 • Det samlede budget er på omkring 90 mio. kr.