Fjordbussen er klar – kom ombord på en færge, der kan undvære besætningen

På fredag d. 16. december afslutter ShippingLab et epokegørende projekt. Den nye fjordbus GreenHopper er klar til aflevering i Aalborg, og en milepæl for brug af autonomi til søs er nået. Med prøvesejladsen på det nye, topmoderne fartøj sættes der punktum for et spændende forløb i ShippingLab, som har afsøgt muligheden for ubemandet færgedrift i lighed med den københavnske metro, hvor man ofte møder en venlig medarbejder på perronen, men hvor selve toget kører førerløst.

For teknologisk er vi nu nået så langt, at man sagtens kunne forestille sig noget tilsvarende på udvalgte danske indenrigsfærgeruter. Det vil sige førerløse, men ikke besætningsløse skibe, hvor man fx får tjekket sin billet, men skibet sejles fra et kontrolrum på land, der kan håndtere flere forskellige ruter samtidig.

Denne vision har den nye, lille eldrevne færge, som efter planen skal sejle mellem Aalborg og Nørresundby, været prøveballon på. For det er ikke helt ukompliceret at vinke farvel til kaptajnen. Én ting er de tekniske muligheder, noget andet er tryghed, sikkerhed og andre udfordringer på vejen mod autonom færgedrift. Dette har man arbejdet fokuseret med i det store tværgående, maritime udviklingssamarbejde ShippingLab.

Og selv om der stadig ikke er givet første tilladelse til autonom sejlads i Danmark, og der foreløbigt er krav om mandskab ombord, så rummer projektet store perspektiver. GreenHopper kan sejle førerløst, teknologien er sikker, og når der bliver givet grønt lys, tager vandtransport en stort skridt frem. For eksempel vil mange danske småøer kunne have stor gavn af en langt mere fleksibel færgebetjening, hvor man bestille en overfart efter behov, og på længere sigt rummer disse autonome skibe også et stort eksportpotentiale. At kunne komme til eller fra en ø fx ved akut opstået sygdom, kan være af stor betydning for mange lokalsamfund i hele verden.

Men der er også andre spændende perspektiver, fastslår professor Mogens Blanke fra DTU, som har stået i spidsen for udviklingen af den autonome teknologi til GreenHoppers styresystem:

”Teknologien vil få betydning for Det Blå Danmark og kunne videreudvikles af partnerne i projektet samt andre danske virksomheder, og den autonome teknologi bidrager også til udviklingen på internationalt plan. Når vi taler sikkerhed, er det et væsentlig bidrag, at vi nu kan styrke situationsfortolkningen af, hvordan både ens eget og andre skibe forventes at ville manøvrere. Vi bidrager med effektive metoder til beregning af, hvordan ens eget skib skal navigere for at undgå risici. Derudover samkøres data fra skibets forskellige sensorer, herunder kameraer, søkort, radar- og satellitsignaler for at undgå forstyrrelser fra enkelte kilder,” siger Mogens Blanke.

Projektet i ShippingLab har udover DTU haft deltagelse af Logimatic Engineering, Danelec Marine, Tuco Marine, Wärtsilä, SIMAC og Aalborg Havn. Sammen har parterne har fokus på fire hovedemner: teknologi, regler & lovgivning, uddannelse & kompetencer samt den bagvedliggende forretningsmodel, der ikke kun handler om økonomi, men også om den merværdi nye, højautomatiserede færger kan skabe.

Lars Jøker er projektdirektør hos Center for Logistik & Samarbejde under Aalborg Havn, og også for havnen har projektet være lærerigt:

“Vi har været med i projektet med ShippingLab, siden det gik i luften i 2019, og det har været virkelig interessant at lægge havn til et projekt af denne type. Vi har sammen kigget ind i fremtiden og samarbejdet omkring mulighederne for autonom sejlads og blandt andet haft nogle rigtig vigtige drøftelser om sikkerhed, som jo helt naturligt fylder meget i både vores og andre havne med stor aktivitet. Fredag når vi en milepæl, og vi glæder os til den afsluttende testsejlads med GreenHopper. Også selv om vi ikke kan sætte kaptajnen i land endnu,” siger Lars Jøker.

Videre i processen skal både Aalborg og andre kommuner nu se nærmere på denne type færgedrift og beslutte, om det er noget, man vil satse på. Her kan en automatiseret, elektrificeret sejlads muligvis også være økonomisk attraktiv, fordi en bedre dataforståelse i højere grad kan tilpasse sejladsen efter forholdene.

”Der venter en spændende fremtid inden for autonome teknologier til søs. Vores rolle har været at koble forskellige fagligheder sammen, så dygtige teknologiproducenter har kunnet afprøve nye løsninger i samarbejde med myndighederne og andre relevante parter. Partnerne har lært meget gennem samarbejdet, og nu står vi med et fartøj, som både teknologisk og sikkerhedsmæssigt er i særklasse, og som både har potentialet til at styrke den danske infrastruktur og til at opnå international godkendelse med henblik på eksport. Så vi betragter GreenHopper som første skud på en stamme, der forventeligt forgrener sig i de kommende år,” siger Kjeld Dittmann, som er formand for ShippingLab.

Information om programmet:
Fredag d. 16. december 2022 kl. 10:00 til 13:00
Utzon Center, Slotspladsen 4, 9000 Aalborg
Der afvikles to prøvesejladser klokken 9 og klokken 12, som gæster, journalister ogfotografer kan deltage i. Dette kræver tilmelding til: ana@portofaalborg.com

Se fuldt program her.

 

Fakta om ShippingLab

 • ShippingLab er et fælles industri-initiativ, der arbejder for at udvikle danske kompetencer inden for digitalisering, autonom skibsfart og miljørigtig teknologi.
 • Styregruppen bag ShippingLab består af Logimatic, MAN Energy Solutions, Maersk Tankers, DTU, FORCE Technology, Danske Maritime, Danske Rederier, Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping og Søfartsstyrelsen
 • Projektet er inddelt i tre fokusområder:
  • Digital Ship Operations
  • Autonomy
  • Decarbonization
 • ShippingLab begyndte 1. marts 2019. Tanken er, at ShippingLab skal være katalysator for fortsat arbejde med maritim forskning, udvikling og innovation
 • ShippingLab støttes af Innovationsfonden, Den Danske Maritime Fond, Orient’s Fond og Lauritzen Fonden. Dertil kommer egenfinansiering fra projektets partnere.
 • Det samlede budget er på omkring 90 mio. kr.

 

Yderligere oplysninger kontakt
Projektdirektør for ShippingLab: Magnus Gary, mg@shippinglab.dk, tlf. 40 95 07 14