ShippingLab starter ny ansøgningsrunde hos Innovationsfonden

Bemærk deadline den 23. februar!

 

ShippingLab er en permanent samarbejdsplatform for Det Blå Danmark, der har eksisteret siden marts 2019 og arbejder projektorienteret inden for digital ship operations, autonomy og decarbonization. Til de eksisterende projekter har ShippingLab samlet set et budget på cirka 90 mio. kroner fordelt på godt 20 projekter. Aktiviterne er delvist finansieret af Innovationsfonden, Den Danske Maritime Fond, Orient’s Fond og Lauritzen Fonden.

”I ShippingLab ønsker vi at arbejde med konkrete projekter, der øger den grønne omstilling inden for det maritime område og samtidig stiller de deltagende aktører såvel som det øvrige Det Blå Danmark så stærkt som muligt”, fortæller Kjeld Dittmann, formand for ShippingLab.

Åben invitation til at være med

”De eksisterende aktiviteter er færdiggjorte i august 2022, men ShippingLab opfattes som en effektiv samarbejdsplatform, hvor der, med respekt for kompleksiteten i projekterne, er fokus på fremdrift og resultater. Derfor er der en stor og positiv interesse for, at samarbejdsplatformen skal blive ved med at eksistere og ShippingLab vil derfor gerne invitere alle interesserede til at kontakte ShippingLab, hvis de har idéer til konkrete projekter, der kan støtte op om den grønne omstilling af skibsfart inden for sikkerhed, digitalisering og dekarbonisering”, fortsætter Kjeld Dittmann. 

Planen er, at nye projekter skal munde ud i en samlet ansøgning til Innovationsfonden, således at ShippingLab-platformen kan vedblive med at skabe værdi for de deltagende partnere samt for Det Blå Danmark som helhed.

Indholdet af arbejdet i ShippingLab vil derfor blive vurderet i forhold til relevans for Det Blå Danmark, værdiskabelse, nyhedsværdi og ’excellence in scope’, forskningsindhold samt implementering i industrien efterfølgende.

Afprøvet samarbejdsmodel, der giver resultater
Samarbejdsmodellen, der anvendes i ShippingLab blev etableret i forgængeren til ShippingLab, Blue INNOship, har vist, at det er muligt at skabe solide resultater, der både løser konkrete udfordringer for Det Blå Danmark og udvikler kompetencerne hos deltagerne.

ShippingLab består pt. af 40 partnere, der dækker rederier, teknologileverandører, universiteter, institutioner og myndigheder. ShippingLab inddrager løbende nye aktiviteter og partnere i samarbejdet og den enkelte partner deltager kun i aktiviteter, der er direkte relevant for den pågældende partner. Udover det engagement man har i de konkrete projekter er der ikke ekstraomkostninger forbundet med at være partner i ShippingLab.

Deadline for ansøgning hos Innovationsfonden er primo april – men ansøgningsfrist til ShippingLab er onsdag den 23. februar.

For yderligere information kontakt Projektdirektør i ShippingLab Magnus Gary på telefon 40 95 07 14 eller mg@shippinglab.dk.

 

Download skabelon til beskrivelse af projektidé her

Fakta om ShippingLab

 • ShippingLab er et fælles industri-initiativ, der arbejder for at udvikle danske kompetencer inden for digitalisering, autonom skibsfart og miljørigtig teknologi.
 • Styregruppen bag ShippingLab består af MAN Energy Solutions, Rina Digital Solutions, Maersk Tankers, DTU, FORCE Technology, Danske Maritime, Danske Rederier, Søfartsstyrelsen og Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping.
 • Projektet er inddelt i tre fokusområder:
  • Digital Ship Operations
  • Autonomy
  • Decarbonization
 • ShippingLab begyndte 1. marts 2019. ShippingLab skal være katalysator for fortsat arbejde med maritim forskning, udvikling og innovation
 • ShippingLab støttes af Innovationsfonden, Den Danske Maritime Fond, Orient’s Fond og Lauritzen Fonden. Dertil kommer egenfinansiering fra projektets partnere.
 • Det samlede budget er på omkring 90 mio. kr.

Eksempler på håndgribelige resultater, der kommer ud af samarbejdsprojekter

Igennem ShippingLab er det det muligt at skabe forsknings-, udviklings- og innovationsprojekter, hvor man – ud over at få fordelen af de konkrete løsninger – kan udvikle løsninger i samarbejde, hvor den enkelte partners input ikke betales af de øvrige partnere og hvor man samtidig modtage støtte til sit arbejde i samarbejdsprojektet.

Denne model har blandt andet medført følgende resultater i Blue INNOship (der blev afsluttet i 2019) og aktiviteter ShippingLab (der blev påbegyndt i 2019):

Udpluk af resultater fra Blue INNOship

 • Controllable pre-swirl fins: Design af en kontrollerbar pre-swirl fin, der kan øge effektiviteten med 3-6%
 • Vessel Performance Decision Support: Udvikling af en performance management platform, der afstedkom årlige besparelser på 3-5% CO2 for to rederier. Besparelsen svarer til 40.000 tons per år eller cirka 70 mio. kroner i datidens priser.
 • Gas Valve Train: Forøgelse af trykket til 60 MPa, hvilket øger effektiviteten af motoren med cirka 3% og gør det muligt at anvende andre brændstoftyper såsom etan og propan.
 • Shore based small scale LNG/LBG liquefaction unit: Design af et anlæg til lokal produktion af LNG med et energiforbrug, der er 40% lavere end de europæiske målsætninger på området.

Udpluk af aktiviteter i ShippingLab (med afslutning i august 2022)

 • Vessel Operation: Et samarbejdsprojekt med deltagelse af rederierne TORM, Lauritzen Bulkers, BW Epic Kosan og Hapag-Lloyd samt Vessel Performance Solutions, DTU, SDU og SIMAC, hvor der blandt andet udvikles en digital tvilling for vessel performance samt forbedrede modeller til forudsigelse af performance og diagnosticering.
 • Engine and Equipment Performance Analytics: Et samarbejdsprojekt med deltagelse af Maersk Tankers, TORM, BW Epic Kosan, MAN Energy Solutions, RINA Digital Solutions og SDU, hvor der udvikles modeller til sikring af forbedret performance og oppetid i forbindelse med condition-based/preventive maintenance.
 • Gennem to biofuel-projekter fokuserer hhv. DS Norden og DFDS på udvikling og test af biofuel sammen med Kvasir Technologies, MASH Makes og Alfa Laval
 • Udviklingen af en Valideringsplatform for bæredygtige brændstoffer, hvor A.P. Møller-Mærsk, DS Norden, Alfa Laval, MAN Energy Solutions og Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping i samarbejde med ShippingLab udvikler en valideringsplatform, der skal sikre nemmere udvikling af bæredygtige brændstoffer til skibsfart og dermed øge udbuddet af disse.
 • Derudover er der et stort integreret autonomi-projekt, hvor DTU Elektro i samarbejde med en række aktører, herunder DFDS, Wärtsilä Lyngsø Marine, Danelec Marine, TUCO Marine, Logimatic Engineering, SIMAC og Søfartsstyrelsen arbejder på at udvikle og demonstrere operation af en færge med midlertidigt ubemandet bro samt ubemandet sejlads med en havnebus med systemer, der kan anvendes på større fartøjer også.

Effekten af samarbejdsprojekter

Første runde af ShippingLabs projekter afsluttes først i august 2022, men i forbindelse med afslutningen af Blue INNOship i 2019 blev der udarbejdet en analyse af effekterne af at udvikle teknologiske løsninger i et partnerskab. Disse er præsenteret i overskrifter nedenfor:

 • 40% af partnerne udviklede CO2-reducerende løsninger
 • 25% af partnerne udviklede SOx-reducerende løsninger
 • 15% af partnerne udviklede NOx-reducerende løsninger
 • 65% af partnerne udviklede nye idéer på baggrund af arbejdet i Blue INNOship
 • 60% af partnerne arbejde sammen med nye samarbejdspartnere i Blue INNOship
 • 70% af partnerne udviklede tættere relationer til eksisterende samarbejdspartnere
 • 40% af partnerne udviklede nye løsninger og produkter
 • 30% af partnerne skabte nye jobs gennem deres arbejde i Blue INNOship
 • 35% af partnerne forventer at øge deres omsætning som følge af Blue INNOship
 • 10% af partnerne kunne indgå kommercielle kontrakter baseret på deres resultater i Blue INNOship
 • Blue INNOship afstedkom 5 patenter, 24 papers, 5 nye universitetskurser.