Rederiet NORDEN træder ind i ShippingLab-samarbejdet med spændende biofuelprojekt

ShippingLab kan nu føje både et nyt medlem og et nyt, spændende projekt på listen. Rederiet NORDEN har indledt et samarbejde med Kvasir Technologies om at udvikle et bæredygtig drop-in fuel, der skal kunne benyttes i eksisterende skibe, og hvis grønne formål passer ind i ShippingLabs overordnede arbejde med at gøre skibsfarten langt grønnere.

Rederiet NORDEN har igennem længere tid arbejdet på løsninger, der har en stor positiv klimaeffekt for skibsfart. En af løsninger er biofuel, der har potentialet til kraftigt at reducere udledningen af CO2. Igennem ShippingLab vil NORDEN og Kvasir Technologies nu arbejde sammen om at afdække mulighederne for opskalering af Kvasir Technologies patenterede metode til at producere biofuel fra biomasse.

Bæredygtig biofuel af restprodukt

Biofuel kan stamme fra mange forskellige kilder, og det er væsentligt, at det er en bæredygtig kilde, der ikke skaber knaphed andre steder. I ShippingLab-projektet er kilden lignin, der er et ikke-spiseligt restprodukt fra blandt andet papirproduktion. Et produkt som primært bliver brændt som biomasse.

Lignin er fra naturens side meget svært at nedbryde, men Kvasir Technologies proces er relativt simpel og kan bedst beskrives ved en trykkogning i alkohol, hvor alkoholen kan genanvendes. Resultatet er en et stabilt olieprodukt, som kan tilfredsstille kravene for forbrænding i en stor skibsmotor.

Teknologien er særligt skalerbar, da uudnyttet biomasse, fx landbrugsrester, kan omdannes direkte til et flydende brændstof i modsætning til konkurrerende teknologier, som baserer sig på omdannelsen af knappe ressourcer eller ressourcer med konkurrerende udnyttelse, fx vegetabilske olier og lignende. Kvasir Technologies teknologi er særdeles bæredygtig, fordi restbiomasse, som ellers ville være uudnyttet og ikke kan udnyttes som fødevarer, kan udnyttes.

Både NORDEN og Kvasir Technologies ser frem til et forhåbentlig udbytterigt samarbejde. Henrik Røjel, som er Fuel Efficiency & Decarbonisation Manager hos NORDEN siger:

 • NORDEN er opsat på at gå forrest i forhold til at gøre shipping mere bæredygtig, og vi bakker med glæde op om tiltag, der deler de samme mål og ambitioner, fordi udfordringen med bæredygtig transport kræver, at man arbejder sammen om at finde løsningerne, siger Henrik Røjel.

ShippingLab – katalysator for samarbejde om maritim forskning, udvikling og innovation

ShippingLab er et fælles industri-initiativ, der arbejder for at udvikle danske kompetencer inden for digitalisering, autonom skibsfart og miljørigtig teknologi gennem tværgående samarbejder. Det nye projekt indgår i den ene af ShippingLabs tre tekniske arbejdspakker, hvor der fokuseres på fremdrivningsmidler og teknologier, der kan sænke emissioner fra skibsfart.

Joachim Bachmann Nielsen, direktør for Kvasir Technologies, ser både frem til samarbejdet med NORDEN og til det brede samarbejde i ShippingLab:

 • Partnerskabet med NORDEN er vigtigt for os, fordi involveringen af en slutbruger vil bidrage med validering af vores bioolies direkte anvendelse som drop-in brændstof uden behov for omkostningsfulde retrofit eller ændringer i motordesign. Men samtidig er deltagelse i ShippingLab en døråbner til en lang række partnere indenfor dansk shipping, og vi ser meget frem til, at projektet kan være med til at accelerere udviklingen af vores slutprodukt og bidrage til den grønne omstilling, siger Joachim Bachmann Nielsen.

Varmt velkommen til det nye projekt

ShippingLab er nu oppe på i alt 30 deltagende parter og 16 projekter. Men deltager- og projektantal kan ændre sig i takt med, at flere kommer til, og Kjeld Dittmann, som er formand for ShippingLab, oplever en stadigt voksende interesse på tværs af den maritime branche for at deltage aktivt i den grønne omstilling:

 • Vi er meget glade for, at NORDEN og Kvasir Technologies har valgt at deltage i ShippingLab. CO2-udledning er branchens største udfordring lige nu og ShippingLab-samarbejdet skaber både grobund for at udvikle den konkrete løsning og for at dele viden og nye indsigter med de øvrige partnere i ShippingLab. Når stærke, ambitiøse kræfter arbejder sammen, kan vi for alvor rykke på den grønne omstilling, siger Kjeld Dittmann.

Styregruppen bag ShippingLab består af J. Lauritzen, Logimatic, Wärtsilä Lyngsø Marine, DTU, FORCE Technology, Danske Maritime, Danske Rederier og Søfartsstyrelsen.

For yderligere information:

Magnus Gary, projektdirektør for ShippingLab, mg@shippinglab.dk, tlf. 40 95 07 14

Henrik Røjel, Fuel Efficiency and Decarbonisation Manager, Rederiet NORDEN, her@ds-norden.com, tlf. 32 71 08 92

Joachim Bachmann Nielsen, CEO, Kvasir Technologies, joachim@kvasirtechnologies.com, tlf. 22 11 07 75

 

Fakta om ShippingLab

 • ShippingLab skal være katalysator for fortsat arbejde med maritim forskning, udvikling og innovation.
 • ShippingLab er inddelt i tre fokusområder:
  • Digital Ship Operations
  • Autonomy
  • Decarbonization
 • ShippingLab støttes af Innovationsfonden, Den Danske Maritime Fond, Orient’s Fond og Lauritzen Fonden. Dertil kommer egenfinansiering fra projektets partnere. Det samlede budget er 87 mio. kr.