Nyt formandskab i ShippingLab

Morten Vejlgaard-Laursen fra MAN Energy Solutions er ny formand for ShippingLab.

Tværgående samarbejde, innovative milepæle og et fælles maritimt drive mod fremtidige løsninger til den globale skibsfart. Siden ShippingLab – Det Blå Danmarks fælles platform for maritim forskning, udvikling og innovation – så dagens lys, har en bred vifte af aktører fra både den maritime verden og uddannelsesverdenen arbejdet sammen i en lang række spændende projekter inden for digitalisering, dekarbonisering og sikkerhed.

Nu går samarbejdet ind i ny udviklingsfase og får i den forbindelse får også nyt formandskab. Morten Vejlgaard-Laursen, Head of process development, two-stroke R&D hos MAN Energy Solutions tager over som ny formand efter Kjeld Dittmann, der fremover bliver menigt medlem af styregruppen. Kjeld Dittmann, Innovation Lead – Fleet Technology, Head of Vessel and Cargo Connectivity hos A.P. Møller-Mærsk, giver stafetten videre med stolthed over de resultater, som ShippingLab har leveret:

“Jeg har haft det privilegium at være en del af det team, der grundlagde ShippingLab i 2018, herunder arbejdet med fondene, der gav ShippingLab de første 5 år som et non-profit innovations- og projektsamarbejde på tværs af Det Blå Danmark. Shippinglab har ikke kun leveret solide resultater, men har ligeledes formået at synliggøre, at vi kun gennem et stærkt og fordomsfrit samarbejde mellem de maritime aktører kan fastholde Danmarks maritime position, herunder sikre den nødvendige talentudvikling,” siger Kjeld Dittmann.

I ShippingLab arbejder både store og små aktører sammen om at udvikle morgendagens maritime løsninger – også virksomheder der ellers er konkurrenter, men som kan se formålet i at styrke Danmark på verdensmarkedet. Den nye formand Morten Vejlgaard-Laursen glæder sig til at stå i spidsen for ShippingLab-samarbejdet:

”Jeg er utrolig glad for den tillid, man viser mig, og jeg har en klar ambition om at udvide vores portefølje af aktiviteter markant – både i antal og i emner. Vi har brug for et endnu stærkere samarbejde i Danmark for at kunne nå de klimamæssige målsætninger og accelerere bl.a. andet den digitale udvikling. Jeg vil arbejde for, at ShippingLab bliver stedet, som man i hele den maritime branche naturligt kigger mod, når nye idéer skal realiseres og boostes gennem stærkt samarbejde.

Vi har allerede nu solid erfaring med den positive synergi, det skaber, når viden på tværs af fagligheder og aktører spiller sammen, og jeg ser ShippingLab som en væsentlig og nødvendig platform for samarbejde, som ellers ofte er for krævende at lede. Vi sikrer opbakning også til små virksomheder, som omvendt kan inspirere de store med nye løsninger, og vi står i dag på et fundament af opbygget tillid. Dette har stor betydning for vores fælles, tårnhøje ambitioner, og jeg glæder mig meget til at bidrage,” siger Morten Vejlgaard-Laursen.

Den 30. august holder ShippingLab konference om både resultater og fremtidige samarbejder. Denne afholdes på DTU, og projektdirektør Magnus Gary ser frem til de kommende års projekter:

”Allerførst vil jeg gerne takke Kjeld Dittmann for hans store indsats. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med Kjeld og lære af ham undervejs, og jeg er glad for, at Kjeld fortsætter i ShippingLab. Nu kommer der så stærke nye kræfter, som kan være med til at skubbe yderligere på udviklingen af ShippingLab. Jeg har store forventninger til de fremtidige muligheder i dette unikke, danske samarbejde, som rummer både et meget højt kompetenceniveau og et stort engagement i at rykke Danmark fremad på de vigtigste maritime dagsordner. Så varmt velkommen til Morten. Jeg ser meget frem til samarbejdet,” siger Magnus Gary.

Fakta om ShippingLab

  • ShippingLab er et fælles non-profit industri-initiativ, der arbejder for at udvikle danske kompetencer og løsninger inden for digitalisering, dekarbonisering og sikkerhed som en neutral projekt-platform og katalysator for maritim forskning, udvikling og innovation i Det Blå Danmark.
  • Styregruppen bag ShippingLab består af MAN Energy Solutions, A.P. Møller-Mærsk, TORM, Hempel, DTU, FORCE Technology, Danske Maritime, Danske Rederier, Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping og Søfartsstyrelsen.
  • Aktiviteterne i ShippingLab støttes af Innovationsfonden, Den Danske Maritime Fond, Orient’s Fond, Lauritzen Fonden og Dampskibsselskabet NORDEN A/S. Dertil kommer egenfinansiering fra projektets partnere.

 

Kontaktpersoner:

Projektdirektør for ShippingLab: Magnus Gary, mg@shippinglab.dk, tlf. 40 95 07 14