Ny international platform skal bidrage til et større udbud af mere bæredygtige brændstoffer til skibsfarten

Et nyt projekt hos ShippingLab vil etablere en internationalt anerkendt platform, der skal medvirke til at drive den globale grønne omstilling på brændstofområdet. Konkret ved at koble nye typer brændstoffer til de rigtige testfaciliteter og afklare de relevante krav.

Bag tiltaget står en række større aktører, herunder Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Shipping, Alfa Laval, MAN Energy Solutions, DS Norden og A.P. Møller-Mærsk samt bioolie-leverandøren MASH Energy.

Formålet er at skabe en valideringsplatform for CO2-reducerende brændstoffer, som kan hjælpe producenter af bæredygtige brændstoffer med at imødekomme de maritime kunders behov og gøre vejen ind på det maritime marked nemmere for klimavenligere brændsler.

 

I den forbindelse vil platformen facilitere en række valideringsydelser, der har til formål at sikre den nødvendige viden inden for tekniske, regulatoriske, miljømæssige og økonomiske dimensioner og krav, som kræves, for at en potentiel brændstofløsning kan blive til et produkt, der handles i store voluminer i branchen.

Disse valideringsydelser vil bygge på eksisterende ydelser hos kommercielle såvel som akademiske aktører, og platformens rolle vil være at forbinde producenterne med de rigtige testfaciliteter, der kan levere de data, der er behov for i forhold til at have et salgbart produkt til skibsfart. Valideringsplatformen vil være tilgængelig for både eksisterende og fremtidige testfaciliteter både i Danmark og internationalt.

Formand for ShippingLab, Kjeld Dittmann er ikke i tvivl om, at det overblik, som platformen kan bidrage med, kommer til at gøre en positiv forskel for både producenterne og branchen som helhed:

“Det har været spændende at følge skabelsen af valideringsplatformen og opleve, hvordan den oprindelige dialog har udviklet sig til et tiltag, der kan give store fordele til den maritime branche. Der er brug for nye bæredygtige brændstoffer, men i praksis er det en stor udfordring at skabe et færdigt produkt, og det vil parterne i projektet gerne hjælpe med at gøre nemmere.

De kompetencer, der er samlet omkring platformen, vil skabe et overblik over, hvilke behov for validering der er til forskellige brændstofløsninger. Valideringsplatformen vil være facilitator for en samlet indsats og reducere risikoen for, at international skibsfart går glip af løsninger med potentiale til kosteffektivt at reducere klimaaftrykket.

Transitionen til at sejle på bæredygtige og klimaneutrale brændstoffer er kompleks. I den sammenhæng kan valideringsplatformen medvirke til at reducere den usikkerhed, som potentielle leverandører står med, og samtidig vil den også kunne sikre indsigt og viden om brændstofløsningerne hos kunderne og dermed øge interessen for og brugen af nye brændstofløsninger.”

Næste skridt vil være at samle relevante aktører og klarlægge, hvilke valideringspunkter der er væsentlige i forhold til skibsfart samt kortlægge, hvilke testfaciliteter der allerede kan tilbyde test af disse punkter. Hvis det i denne kortlægning viser sig, at der mangler faciliteter til at udføre den nødvendige validering, er det hensigten, at disse vil blive adresseret gennem selvstændige udviklingsprojekter med deltagelse af relevante aktører.

Projektet er støttet af Den Danske Maritime Fond.

Fakta om ShippingLab

 • ShippingLab er et fælles industri-initiativ, der arbejder for at udvikle danske kompetencer inden for digitalisering, autonom skibsfart og miljørigtig teknologi.
 • Styregruppen bag ShippingLab består af Logimatic, MAN Energy Solutions, Maersk Tankers, DTU, FORCE Technology, Danske Maritime, Danske Rederier og Søfartsstyrelsen
 • Projektet er inddelt i tre fokusområder:
  • Digital Ship Operations
  • Autonomy
  • Decarbonization
 • ShippingLab er begyndte 1. marts 2019 og skal fungere som katalysator for fortsat arbejde med maritim forskning, udvikling og innovation
 • ShippingLab støttes af Innovationsfonden, Den Danske Maritime Fond, Orient’s Fond og Lauritzen Fonden. Dertil kommer egenfinansiering fra projektets partnere.
 • Det samlede budget er på omkring 90 mio. kr.